Штампа

 

Закон о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи за дизајн коже

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у средњој школи