Штампа

Техничка школа за дизајн коже  је школа са дугом традицијом.  Смештена је у Бранковој (некада Господској) улициустаром здању које су још 1879. године изградиле образоване жене Београда, окупљене у Београдском женском друштву Била је то прва таква школа у Кнежевини Србији, а основана је исте године када и прва  женска  занатска школа у Паризу.  Њене покровитељке биле су кнегиња Наталија Обреновић и краљица Марија Карађорђевић.

Та прва девојачка школа  названа је  Раденичка школа, а након  Првог светског рата, тај назив је преиначен је у Женска занатска школа. Временом је мењала називе и намену, али је опстала све до данас.

За делатност којом се (уз многе измене и унапређивање наставног програма) и данас бави, школа се специјализовала  1961. године, када је први пут добила назив Кожарски школски центар. Током више од 50 година постојања мењала је називе и статус, пролазећи кроз бројне и различите реформе, и стекла драгоцена искуства у повезивању теорије и праксе, осавремењавању наставе и организовању практичне наставе применом најадекватнијих метода рада, идући у корак са савременим потребама образовања.

Првобитно, школа је била верификована за школовање обућара, ташнера, коферџија, сарача, крзнара и других занатлија кожарске струке. Пратећи технолошки развој и реформе система образовања и ускладујући свој рад са захтевима тржишта, школа је поступно уводила нове образовне профиле, да би на крају, у складу са својим унапређеним наставним програмом, променила и назив у Техничка школа за дизајн коже.

Од 2012. године, школа је проширила поље своје делатности и у свој програм увела и ново занимање из подручја хемије, неметала и графичарства – заштита животне средине.  

За оне који  воле моду и дизајн постоје два усмерења:

Дизајнер производа од коже и Техничар-моделар коже

(детаљније у одељку Образовни профили)

После завршетка школовања,ученици који су похађали наставу из подручја кожарства специјализовани су за послове у области дизајна и моделовања обуће, галантерије или конфекцијских производа од коже и крзна, у зависности од избора који су сами направили током школовања.

Захваљујући томе што су наставним програмом обухваћене групе општеобразовних предмета, уметничких предмета и предмета из области струке, по завршетку школовања ученици имају више различитих могућности: могу да раде у струци, као самостални предузетници или у постојећим предузећима, али могу и да наставе школовање.  Досадашњи ученици су се најчешће уписивали на различите смерове Високе школе струковних студија – Београдске политехнике, Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у Београду, а они најталентованији уписали су и завршили Факултет примењених уметности.

У протеклих десет година, било је и оних који су, након школовања у Техничкој школи за дизајн коже, уписали Филолошки, Учитељски, Правни, Филозофски, Факултет политичких наука... чиме се потврђује да ова школа не поставља ограничења пред амбициозне и вредне ђаке.

За оне који желе да се брзо запосле:

 Веома тражени занати који обезбеђују могућност брзог запошљавања, било у постојећим предузећима, било у подручју самосталног предузетништва:

-Обућар

-Галантериста

-Конфекционар коже и крзна.

 

За оне који нису уметнички надарени:

Техничар за заштиту животне средине  је нови смер, уведен у школски програм 2012. године. Настава у овом образовном профилу обавља се по истом плану и програму као и у Хемијској и Геолошко-хидрометеоролошкој школи. Области изучавања на овом смеру су превенција у заштити животне средине, ревитализација животне средине и начела одрживог развоја. Овде преовлађују науке као што су хемија и екологија и велики део наставе одвија се у лабораторији. Део наставе организује се и уинституцијама у којима је примењиво знање које ученици у школи стичу.

 

Након завршетка ове школе ученици могу конкурисати на велики број факултета (Технолошко-металуршки, Хемијски, Биолошки, Рударско-геолошки, Висока школа струковних студија - Београдска политехника, али и многи други). Ако не желе да наставе школовање, могу се запослити као техничари за заштиту животне средине у инспекцијским службама,  агенцијама и институцијама које се баве заштитом животне средине, хемијској индустрији  и слично.