Матурски испит у Техничкој школи за дизајн коже представља збирни производ креативности, различитих вештина, умећа и знања која су ученици стицали и развијали током четворогодишњег школовања.Круну тог рада представља уникатни предмет од коже који су ученици сами дизајнирали, моделовали и израдили. Пред вама су радови ученика који су наставу похађали на смеру за дизајн производа од коже.

Maтурски рад Катарине Марковић

Матурски рад Магдалене Главић

Матурски рад Драгане Пекеч

Блогови и веб странице