Штампа

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ  

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШК.2018/2019. год. 

 

 

Понедељак, 08. 04. 2019. год.   

-         Географија...............................у 14.50  

-         Биологија ................................у 15.00

-         Устав и права грађана..........у 15.10

-         Основе техничког цртања ...у 15.30

-         Филозофија ............................у 16.00

-         Аутоматска обрада података ........у 16.30

-         Српски језик и књижевност (писмени и усмени)..........у 15.30    

 

Уторак, 09. 04. 2019. год. 

-         Прерада и одлагање отпадних вода ..........у 13.30

-         Математика  ................у 14.00

-         Енглески језик ............у 14.50

-         Загађивање и заштита воде ..........у 16.40

 

 

Четвртак, 11. 04. 2019.год.  

-         Кожарски материјали (изборни предмет) .....12.30  

-         Предузетништво ............... у 12.40  

-         Технологија производа од коже (конфекција 1. раз).......у 12.50

 

МАТУРСКИ ИСПИТ полаже ЈУНГИЋ НАТАША (техничар – моделар коже, конфекција) ........у 13.00

( комисија: Вуковић Божана и Милески Бранислав)

 

У Београду,

28. 03. 2019.

                                                                       Разредни старешина

                                                                       Снежана Трнавац