-Упис ученика у нову школску годину почиње у септембру текуће године и потребно је приложити: 

 

·         Сведочанства о завршеним претходним разредима

·         Диплому о завршеном школовању

·         Извод из матичне књиге рођених

·         Лекарско уверење

·         Копију уплатнице за уплаћену школарину

·         Koпију личне карте  

 

-Пријава испита се врши месец дана пре испитног рока код секретара школе. 

   -Потребно је попунити пријаву и приложити признанице о уплаћеним испитима. 

   -Распоред испита се објављује 7 дана после пријавног рока 

 

-Испитни рокови су:

·         Октобарско-новембарски

·         Јануарско-фебруарски

·         Априлски

·         Јунски

·         Августовски    

 

-Ученик може да пријави 5 испита у једном испитном року.

-Уколико је ученик завршио трогодишњу школу, а жели да стекне четврти степен стручне спреме, мора да полаже разлику испита за прву, другу и трећу годину.

-После положених испита-разлике полажу се сви испити четврте године.

-После положених свих предмета четврте године, полаже се матурски испит.

 

-Матурски испит за четворогодишње школовање подразумева полагање испита из:

  • Српског језика и књижевности
  • Изборног предмета
  • Практичног рада    

 

-Завршни испит за трогодишње школовање подразумева: 

   *    Практичан рад

   *    Усмену проверу знања 

 

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ: 

 840-1879666-31  ПОЗИВ НА БРОЈ:    101994730

 

Техничка школа за дизајн коже

Војислава Илића 88

11000 Београд

 

 

Блогови и веб странице