1. Појам устава и уставности

2. Владавина права

3. Уставни и редовни суд

4. Вишестраначки систем

5. Сувереност

6. Права и слободе човека и грађанина

7. Демократија       

8. Представнички систем

9. Скупштина, председник државе, влада, судство

10. Локална самоуправа

 

 

Аутори уџбеника Устав и права грађана:  

С. Булајић, С. Лилић

                                         Наставник устава и права грађана

                                         Илинка Петковић

                         

                                     

Блогови и веб странице