Предлог тема за израду матурског рада за школску 2017/2018 годину за образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

“Прерада и одлагање отпадних вода”

·        Параметри квалитета отпадних вода (растворени O2, HPK, хлориди,

физички параметри).

·        Пречишћавање и диспозицијакомуналних отпадних вода.

·        Одређивање масти и уљау комуналним отпадним водама.

·        Индустријске отпадне воде.

·        Улога микроорганизамау пречишћавању отпадних вода.

·        Аеробно пречишћавање отпадних вода у биореакторима.

·        Конструкција биореактора анаеробне прераде и оптимизација

процеса.

·        Третман отпадних вода на територији Републике Србије.

·        Технолошки поступци за прераду отпадних вода.

·        Обрада и одлагање муља при пречишћавању отпадних вода.

·        Уређаји за биолошко пречишћавање отпадних вода.

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                       Предметни наставник

                                                                                             Ивана Андрејић

Блогови и веб странице