ЗАПОСЛЕНИ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

  

СВЕТИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ - директор

 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ - секретар

 

ИВИЦА КРСТИЋ  - организатор практичне наставе

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

Бранијета Конџуловић - српски језик и књижевност

Слободанка Ненезић - српски језик и књижевност  

Веселинка Живић - српски језик и књижевност

Јасмина Вукић - енглески језик    

Марина Стевановић - енглески језик

Ђорђе Милић - историја  

Снежана Трнавац - географија, грађанско васпитање 

Бојан Рендулић - верска настава

Давид Шормаз - верска настава

Илинка Петковић - устав и права грађана, грађанско васпитање 

Здравко Недић- музичка уметност  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА

Милица Тодоровић - математика   

Предраг Ивановић - математика

Катарина Венгрин - екологија и заштита животне средине  

Јелена Димитријевић - хемија

Јасмина Лазић - физика

Стево Поњавић- физичко васпитање

Владимир Сарић- физичко васпитање

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА УМЕТНИЧКЕ  И ТЕХНОЛОШКЕ ГРУПЕ  ПРЕДМЕТА

Марија Величковић - историја дизајна, основе дизајна коже и дизајн производа од коже

Тамара Бановић - теорија форме, ликовна култура

Тијана Милутиновић - дизајн производа од коже

Зоран Кресоја - цртање и сликање, дизајн коже

Слађана Јовановић - машине и уређаји у кожарству

Љиљана Јекић - кожарски материјали

Станија Цимбаљевић - кожарски материјали   

Даница Матовић - аналитичка хемија, физичка хемија, организација пословања, тех. цртање и машински елементи, инструменталне методе анализе 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

Томислав Гаћиновић - стручни предмети и практична настава

Јовица  Недељковић - стручни предмети и практична настава

Ката Зековић - стручни предмети и практична настава  

Биљана Аврамовић - стручни предмети и практична настава  

Даница Митић - стручни предмети и практична настава

Срећко Бједов - стручни предмети и практична настава    

Радмила Крајновић - стручни предмети и практична настава

Бранислав Милески - стручни предмети и практична настава  

Оливера Милошевић - стручни предмети и практична настава   

Градимир Тодоровић - стручни предмети и практична настава  

Божана Вуковић - стручни предмети и практична настава

Марта Шустерић - стручни предмети и практична настава  

Радослав Папић - стручни предмети и практична настава  

Ксенија Рамадановик - стручни предмети и практична настава  

Драгана Нешић - стручни предмети и практична настава

Милица Тодоровић - рачунарство и информатика

Драган Николић - рачунарство и информатика  

 

ПСИХОЛОГ

Татјана Томић Ђоровић

 

БИБЛИОТЕКАР

Ивана Ђаконовић  

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ  

Невенка Поледица - шеф рацуноводства

Љиљана Живић - благајник

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Јован Раденовић - помоћни наставник

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Драган Николић - радник на одржавању машина у радионици.

Славица Станимировић - помоћни радник – спремачица

 

Радмила Раденковић - помоћни радник - спремачица

Ана Марковић - помоћни радник - спремачица

Миленка Вучетић - помоћни радник - спремачица

 

ТендлерПетар- ложач

Блогови и веб странице