До  2012. године, Техничка школа за дизајн коже бавила се  образовањем у подручју кожарства. Од 2012. проширила је поље своје делатности и у свој програм увела и ново занимање из подручја хемије, неметала и графичарства.

                                              ШТА ШКОЛА ДАНАС НУДИ?               

 Данас је школа верификована за реализацију програма четворогодишњег и трогодишњег образовања.

 Четири године траје школовање  за образовне профиле:

-Техничар - моделар коже,

-Дизајнер производа од коже,

-Техничар за заштиту животне средине.

 

Три године траје школовање квалификованих  радника за следећа занимања:

-Обућар

-Галантериста

-Конфекционар коже и крзна.

 Поред наведених профила средњег образовања, школа организује и  с п е ц и ј а л и з а ц и ј у  из области кожарства у трајању од  једне године.

 

 

 

Блогови и веб странице